Pravno obvestilo

1. Predmet in sprejetje

Ta pravno obvestilo ureja uporabo spletnega mesta (v nadaljevanju: SPLETNA STRAN), katerega lastnik je EMPANADAS MALVÓN S.L (v nadaljevanju: LASTNIK SPLETNE STRANI).

Brskanje po spletnem mestu LASTNIKA SPLETNE STRANI podeljuje uporabniku status uporabnika, kar pomeni polno in brezpogojno sprejetje vseh določb tega pravnega obvestila, ki se lahko spreminjajo.

Uporabnik se zavezuje, da bo pravilno uporabljal spletno mesto v skladu z zakoni, dobro vero, javnim redom, običaji v prometu in tem pravnim obvestilom. Uporabnik bo odgovarjal LASTNIKU SPLETNE STRANI ali tretjim osebam za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi kršitve te zaveze.

2. IDENTIFIKACIJA IN KOMUNIKACIJE

LASTNIK SPLETNE STRANI, v skladu z Zakonom 34/2002 o storitvah informacijske družbe in elektronskem poslovanju z dne 11. julija, vas obvešča, da:

Za komunikacijo z nami vam ponujamo različne stike, ki jih podrobneje opisujemo spodaj:

Vse obvestila in komunikacije med uporabniki in LASTNIKOM SPLETNE STRANI se štejejo za učinkovite za vse namene, ko se izvedejo prek pošte ali katerega koli drugega zgoraj navedenega sredstva.

3. Pogoji dostopa in uporabe

Spletno mesto in njegove storitve so dostopne brezplačno, vendar LASTNIK SPLETNE STRANI pogojen dostop do nekaterih storitev, ki jih ponuja na svojem spletnem mestu, s predhodnim izpolnjevanjem ustrezne prijavnice.

Uporabnik jamči za avtentičnost in aktualnost vseh podatkov, ki jih sporoči LASTNIKU SPLETNE STRANI, in bo edini odgovoren za lažne ali netočne izjave.

Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo ustrezno uporabljal vsebine in storitve LASTNIKA SPLETNE STRANI ter jih ne bo uporabljal za, med drugim:

Vsi vsebinski elementi spletne strani, kot so besedila, fotografije, grafike, slike, ikone, tehnologija, programska oprema, pa tudi oblikovanje in izvorna koda, predstavljajo delo, katerega lastništvo pripada LASTNIKU SPLETNE STRANI, pri čemer se nobene pravice za izkoriščanje teh vsebin ne prenesejo na uporabnika, razen tistih, ki so nujno potrebne za pravilno uporabo spletne strani.

En krajše, uporabniki, ki dostopajo do te spletne strani, lahko pregledujejo vsebine in izvajajo morebitne dovoljene zasebne kopije, pod pogojem, da reprodukcije niso kasneje prenesene tretjim osebam, ne nameščajo se na strežnike, povezane z omrežji, in niso predmet nobene vrste izkoriščanja. Poleg tega so vse blagovne znamke, poslovna imena ali druge vrste razpoznavnih znakov, ki se pojavljajo na spletni strani, lastništvo LASTNIKA SPLETNE STRANI, in uporaba ali dostop do spletne strani ne podeljuje uporabniku nobenih pravic v zvezi z njimi.

Distribucija, spreminjanje, prenos ali javna komunikacija vsebin in vsako drugo dejanje, ki ni bilo izrecno dovoljeno s strani imetnika pravic izkoriščanja, so prepovedani.

En krajše, uporabniki, ki dostopajo do te spletne strani, lahko pregledujejo vsebine in izvajajo morebitne dovoljene zasebne kopije, pod pogojem, da reprodukcije niso kasneje prenesene tretjim osebam, ne nameščajo se na strežnike, povezane z omrežji, in niso predmet nobene vrste izkoriščanja. Poleg tega so vse blagovne znamke, poslovna imena ali druge vrste razpoznavnih znakov, ki se pojavljajo na spletni strani, lastništvo LASTNIKA SPLETNE STRANI, in uporaba ali dostop do spletne strani ne podeljuje uporabniku nobenih pravic v zvezi z njimi.

4. IZKLJUČITEV JAMSTEV IN ODGOVORNOSTI

Vsebina te spletne strani je splošnega značaja in ima zgolj informativen namen, pri čemer ni zagotovljeno popolno dostopanje do vseh vsebin, niti njihova celovitost, pravilnost, aktualnost ali primernost oziroma koristnost za določen namen.

LASTNIK SPLETNE STRANI izključuje, v mejah, ki jih dovoljuje pravni red, vsako odgovornost za škodo vseh vrst, ki izhaja iz:

Prav tako LASTNIK SPLETNE STRANI zavrača vsako odgovornost glede informacij, ki se nahajajo izven te spletne strani in niso neposredno upravljane s strani našega skrbnika spletne strani. Namen povezav, ki se pojavljajo na tej spletni strani, je izključno obveščanje uporabnika o obstoju drugih virov, ki bi lahko razširili vsebine, ki jih ponuja ta spletna stran. LASTNIK SPLETNE STRANI ne zagotavlja niti ne prevzema odgovornosti za delovanje ali dostopnost povezanih spletnih mest; prav tako ne predlaga, ne vabi ali ne priporoča obiska teh mest, zato ne bo odgovoren za dosežen rezultat. LASTNIK SPLETNE STRANI ne prevzema odgovornosti za vzpostavitev hiperpovezav s strani tretjih oseb.

5. POLÍTICA DE PRIVACÍDADE

Našo politiko zasebnosti lahko pregledate na naslednji povezavi..

6. POSTOPEK V PRIMERU IZVAJANJA NEZAKONITIH DEJAVNOSTI

V primeru, da kateri koli uporabnik ali tretja oseba meni, da obstajajo dejstva ali okoliščine, ki kažejo na nezakonito uporabo katerekoli vsebine in/ali izvajanje katerekoli dejavnosti na spletnih straneh, vključenih ali dostopnih prek spletne strani, mora poslati obvestilo LASTNIKU SPLETNE STRANI, v katerem se ustrezno identificira, navede domnevne kršitve in izrecno in pod svojo odgovornost izjavi, da so podatki v obvestilu točni.

Stranki izrecno soglašata, da se za morebitna vprašanja ali razhajanja, ki se lahko pojavijo zaradi razlage, izpolnjevanja in izvrševanja tega sporazuma, podredita pristojnosti sodišč na naslovu uporabnika ali kraju izpolnitve pogodbene obveznosti.

7. OBJAVE

Informacija, ki jo upravni organ posreduje prek spletne strani, ne nadomesti zakonske obveznosti objave zakonov, uredb, načrtov, splošnih določb in aktov, ki jih je treba uradno objaviti v uradnih listih javnih organov, ki predstavljajo edino sredstvo za potrditev njihove avtentičnosti in vsebine. Informacije, dostopne na tej spletni strani, je treba razumeti kot vodilo brez pravnega pomena.